Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i januari 2010

21.1.2010 13.43
Pressmeddelande

13/2010, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden den 27 – 31 januari 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Turkiet

 TRY

1,9235

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD