Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i september 2013

29.8.2013 13.46 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.22
Pressmeddelande

116/2013, STT/STS

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 4–30 september 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Indien

INR

87,565

Turkiet

TRY

2,615


Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD