Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i september 2010

23.9.2010 12.04 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.54
Pressmeddelande

152/2010, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 29–30 september 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Ryssland

RUB

38,9560

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD