Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i november 2013

21.11.2013 12.33 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.52
Pressmeddelande

151/2013, PNy/STT

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 27–30 november 2013 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Tjeckien

CZK

26,829

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD