Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i november 2010

18.11.2010 15.58 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.54
Pressmeddelande

182/2010, MKi/MSR

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 24 - 30 november 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Nya Zeeland

NZD

1,7404

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

 

                           

TMD