Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i mars 2011

24.3.2011 15.20
Pressmeddelande

44/2011, RAS/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 30 – 31 mars 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Egypten

EGP

8,4137

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD