Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i oktober 2012

18.10.2012 13.33
Pressmeddelande

123/2012, MNy/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 24–31 oktober 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.  

Sydafrika

ZAR

11,0869

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD