Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i oktober 2010

30.9.2010 12.10 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.58
Pressmeddelande

156/2010, RAS/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 6 - 31 oktober 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Iran

IRR

13883,2200

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD