Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i oktober 2010

7.10.2010 13.15
Pressmeddelande

158/2010, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 13 - 31 oktober 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Iran

IRR

14659,6480

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD