Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i december 2013

19.12.2013 13.13 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.21
Pressmeddelande

172/19.12.2013, PNy/AP

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 25–31 december 2013 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Australien

AUD

1,519900

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

                           

TMD