Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i december 2011

8.12.2011 8.41 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.08
Pressmeddelande

204/2011, RAS/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 14 −31 december 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Australien

AUD

1,2843

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD