Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i april 2014

4.4.2014 11.36 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.52
Pressmeddelande

28/2014, PNy/AP

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 9–30 april 2014 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Turkiet

TRY

2,7036

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD