Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i februari 2014

13.2.2014 11.13
Pressmeddelande

14/2014, PNy/STT

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 19 - 28 februari 2014 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Turkiet

TRY

2,752

Kazakstan

KZT

250,41

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD