Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i februari 2012

23.2.2012 10.25
Pressmeddelande

31/2012, MNy/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland den 29 februari 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Japan

JPY

104,22

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD