Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i juli 2011

22.7.2011 10.17
Pressmeddelande

120/2011, MKi/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 27–31 juli 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Nya Zeeland

NZD

1,6299

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD