Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i juli 2010

8.7.2010 15.22 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.08
Pressmeddelande

121/2010, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden den 14 – 31 juli 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Kanada

CAD

1,3161

Australien

AUD

1,4621

Nya Zeeland

NZD

1,7995

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD