Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i augusti 2011

25.8.2011 10.53
Pressmeddelande

139/2011, RAS/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland den 31 augusti 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Sydafrika

ZAR

10,1067

Indien

INR

62,399

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD