Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i augusti 2011

18.8.2011 10.45
Pressmeddelande

134/2011, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 24–31 augusti 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Schweiz

CHF

1,1242

Israel

ILS

5,0936

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD