Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i augusti 2011

11.8.2011 10.28
Pressmeddelande

127/2011, MNy/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 17–31 augusti 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Kanada

CAD

1,3923

Schweiz

CHF

1,0291

Australien

AUD

1,3691

Turkiet

TRY

2,3671

Ryssland

RUB

39,606

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD