Hoppa till innehåll

Ändringar (gällande företag) i antidumpnings- och utjämningstullar vid import av kinesiska solcellsmoduler

23.8.2016 16.14
Pressmeddelande

74/2016, MSR

Åtgärderna vid import av solcellsmoduler av kristallint kisel och celler med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina har ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33 och 8541 40 90 39).

Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av följande företag:

  • Ningbo Osda Solar Co. Ltd, Taric-tilläggsnummer B859,
  • Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd och dess närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B860, och
  • Shandong Linuo Photovoltaic Hi-tech Co. Ltd och dess närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B869.  

Importen av produkter som tillverkats av dessa företag är fr.o.m. den 24 augusti 2016 inte längre befriad från antidumpnings- och utjämningstull.

Följande åtagandefakturor förklaras ogiltiga:

Numret på handelsfakturan gällande de varor som omfattas av åtagandet

Datum

Utfärdad av

Utställd till

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co., Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017–1

6.2.2015

Shandong Linuo Photovoltaic Hi-tech Co. Ltd

Lion Sun B.V.

Tullmyndigheterna åläggs härmed att utkräva den tullskuld som uppstått vid tidpunkten för godkännandet av deklarationen för övergång till fri omsättning. Kommissionens förordning (EU) nr 2016/1402 publicerades den 23 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 228. Förordningen träder i kraft den 24 augusti 2016

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD