Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

12.5.2010 10.18
Pressmeddelande

82/2010, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat meddelandena 2010/C 116/02 och 2010/C 119/02 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 116 av den 5 maj 2010 och C 119 av den 7 maj 2010. Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

Bilagor: EUT C 116/5.5.2010, s. 3 och EUT C 119/7.5.2010, s. 4

TMD