Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

8.4.2010 15.21
Pressmeddelande

64/2010, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat meddelanden (2010/C 87/02, 2010/C 90/05) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 87 av den 1 april 2010 och C 90 av den 8 april 2010 (i bilagorna nedan). Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

EUT C 87; 1.4.2010, s. 9
EUT C 90; 8.4.2010, s. 3

TMD