Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

23.11.2009 13.51
Pressmeddelande

176/2009, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2009/C 281/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 281 av den 21 november 2009 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

Bilaga: EUT C 281/21.11.2009, s. 7-8

TMD