Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

28.1.2010 16.42
Pressmeddelande

19/2010, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2009/C 302/02, i bilagan nedan) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 302 av den 12 december 2009 (EUT C 302, 12.12.2009, s. 2) om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

TMD