Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenkaturen

4.1.2010 15.41
Pressmeddelande

1/2010, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2009/C 322/02) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 322 av den 30 december 2009 (se bilagan nedan). Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

Bilaga: EUT C 322, 30.12.2009, s. 11-12

TMD