Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

27.7.2016 15.53
Pressmeddelande

63/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 27 juli 2016 de bifogade meddelandena (2016/C 273/9, EUT C 273, 27.7.2016, s. 9) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 237. Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD