Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

13.3.2018 12.43
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 13 mars 2018 meddelande nr 2018/C 95/05 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 95. Meddelandet innehåller en ändring i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder