Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

14.2.2018 10.18 | Publicerad på svenska 14.2.2018 kl. 10.44
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 14 februari 2018 meddelande 2018/C 55/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 55. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder