Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

12.2.2018 13.13
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 10 februari 2018 meddelandet 2018/C 51/5 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 51. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder