Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

1.11.2017 15.31 | Publicerad på svenska 1.11.2017 kl. 16.18
Pressmeddelande

Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen publicerade den 31 oktober 2017 meddelandena 2017/C 370/02 och 2017/C 370/03 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 370. Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder