Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

31.1.2018 10.20 | Publicerad på svenska 31.1.2018 kl. 10.43
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 31 januari 2018 meddelande 2018/C 34/09 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 34. Meddelandet innehåller en ändring av de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1). Ändringen gäller den förklarande anmärkningen till KN-nummer 2309 (Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder