Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

28.9.2017 13.29 | Publicerad på svenska 28.9.2017 kl. 15.05
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 28 september 2017 meddelande (2017/C 321/06) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 321. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder