Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

10.1.2018 11.49
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 10 januari 2018 meddelande 2018/7/3 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 9. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder