Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

15.9.2017 14.24
Pressmeddelande

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen publicerade den 15 september 2017 ett meddelande (2017/C30/05) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 305. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:

  • Varukod
  • tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi
Meddelanden om varukoder