Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

8.6.2017 11.36
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 8 juni 2017 meddelandena 2017/C 180/05, 2017/C 180/06 och 2017/C 180/07 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 180. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD