Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

10.4.2017 8.56
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 8 april 2017 meddelandena 2017/C 111/03 och 2017/C 111/05 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 111. Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD