Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

24.3.2017 11.53
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 24 mars 2017 meddelandet 2017/C 92/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 92. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD