Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

21.9.2010 12.00
Pressmeddelande

151/2010, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat meddelanden (2010/C 201/01, 2010/C 201/02 och 2010/C 201/03) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 201 av den 23 juli 2010. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

Bilagor: EUTC 201, 23.7.2010, s. 1–3

TMD