Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av exportdeklaration

30.12.2009 12.49
Pressmeddelande

167/2009, JR/PIL

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09 och 92/010/09, görs följande ändringar.

Ändringarna nedan gäller koder som ska anges i exportdeklarationer.

TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0015), FÄLT 44

Tas i bruk 14.12.2009

FIXEW

Statistikdeklaration
Används ifall varor som exporterats med t.ex. ATA-Carnet säljs i bestämmelselandet

FIXEX

Försummad deklarationsskyldighet
Används ifall finländska exportvaror befinner sig i ett annat EU-land utan att någon exportdeklaration har lämnats in. Användningen av koden kräver tillstånd.

HANDLIGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 44

Tas i bruk 1.1.2010

C673

Fångstintyg, import/export är tillåten om intyget visas upp

Y927

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 gäller inte de deklarerade varorna

Tas i bruk 1.11.2010

C052

Exporttillstånd för varor och teknik vars handel omfattas av restriktioner

Tas i bruk 14.12.2009

C650

Avfallstransporthandling


NATIONELL FÖRFARANDEKOD (KODFÖRTECKNING 0027), ANDRA DELFÄLTET 37

Tas i bruk 14.12.2009

7VO

Förfarandena 3171 och 3178, överföring av varor från ett lager till ett annat EU-land med ett fartyg som går i annan än reguljär trafik


DEKLARATION (KODFÖRTECKNING 0023)

Kod som inte längre används i exportdeklarationer.

B

Ofullständig deklaration


Nedan publiceras en uppdaterad förteckning över utfartstullkontor. Av förteckningen framgår utöver officiella koder för utfartstullkontor också rätta koder för de hamnar där det inte finns något tullkontor.

TULLKONTOR (KODFÖRTECKNING 0129), FÄLT 29

Tullkontor där ändringar skett är märkta med *

KOD

FÖRKLARING

INKLUSIVE

Södra tulldistriktet

   

FI001000

Helsingfors Posttullen

 

FI001400

Helsingfors Södra hamnen M4

 

FI001602

Helsingfors Skatudden K7

 

FI001604

Helsingfors Skatudden K9

 

FI001802

Helsingfors Västra hamnen L5

Kantvik*
Kantvik Pickalavikens kaj *

FI002002

Helsingfors Elektroniska förtullningscentralen Export

 

FI005000

Helsingfors Vilhelmsbergsgatan

 

FI006200

Helsingfors Krämertsskog

 

FI009800

Helsingfors Sjötullen Nordsjö hamn Gatehouse

 

FI009801

Helsingfors Sjötullen Nordsjö hamn V6

 

FI009802

Helsingfors Sjötullen Nordsjö hamn Hansaterminalen

 

FI013800

Vanda Haxböle

 

FI015300

Helsingfors-Vanda Flygtullen

 

FI015301

Vanda Posttullen

 

FI017400

Vanda Mellersta Vanda

 

FI079000

Lovisa tull

Isnäs
Tolkis
Sköldvik
Vessö

FI109000

Hangö tull

Hamnen, portbyggnaden
Lappviks hamn
Koverhar
Skogby
Ekenäs
Skuru
Ingå*

FI109001

Hangö Frihamnen

 

FI131100

Tavastehus tull

 

FI151000

Lahtis tull

 
     

Västra tulldistriktet

   

FI201000

Åbo tull

Pargas hamn
Mjösunds hamn
Fröjdböle hamn
Förby hamn
Dalsbruks hamn
Tykö hamn
Salo hamn
Nådendals hamn *

FI201003

Åbo Fordonsklarering

 

FI203600

Åbo Flygtullen

 

FI261000

Raumo tull

Nystads hamn
Olkiluoto hamn
Metsä-Botnias hamn

FI281000

Björneborgs tull

Sastmola hamn
Björneborgs flygplats
Tahkoluoto
Mäntyluoto

FI339000

Tammerfors tull

Tammerfors flygplats *

FI403200

Jyväskylä tull

 

FI642600

Kaskö tull

 

FI651700

Vasa tull

Vasa flygplats *

Kristinestads hamn

FI671000

Karleby tull

Rahja hamn/Kalajoki
Kronoby flygplats

FI686000

Jakobstads tull

 
     

Östra tulldistriktet

   

FI452000

Kouvola tull

S:t Mickels flygplats

FI482000

Kotka tull, Hietanen

Hietanen Södra *

FI483100

Kotka tull

Mussalo (djuphamnen)
Kantasatama
Oljehamnen
Sunila
Puolanlaituri
Halla

FI494600

Fredrikshamns tull

Hillo
Hiirenkari
Oljehamnen
Klamila hamn

FI499300

Vaalimaa tull

 

FI534200

Villmanstrands tull

Joutseno hamn
Varkaus hamn
Passagerarhamnen
Mustola hamn
Kaukas
Ristiina, Pellosniemi
Nyslotts djuphamn
Joutseno, Honkalahti
Villmanstrand, Metsäsaimaa
Joutseno, Pulp
Imatra, Vuoksi hamn
Joensuu djuphamn
Kitee, Puhos
Villmanstrands flygplats
Kuopio djuphamn
Kuopio, Savon sellu
Varkaus, Akonniemi hamn
Varkaus, Taipale hamn
Varkaus, Kosulanniemi
Siilinjärvi, Kemira
Siilinjärvi, Yara Suomi
Siilinjärvi, Kuuslahti
Kuopio flygplats
Varkaus flygplats

FI542300

Nuijamaa tull

Kajen vid Nuijamaa tullstation

FI542700

Vainikkala tull

 

FI556100

Imatra tull

Uukuniemi gränsövergångsställe

Nyslotts flygplats
Imatraforsen

FI591000

Parikkala gränsövergångsställe

 

FI826750

Niirala tull

Valkeavaara gränsövergångsställe
Ruhovaara gränsövergångsställe
Joensuu flygplats
Haapovaara gränsövergångsställe *
Lemiaho gränsövergångsställe *
(Lieksa) Inari gränsövergångsställe *
Kokkojärvi gränsövergångsställe *
Kivipuro gränsövergångsställe *

     

Norra tulldistriktet

   

FI889300

Vartius tull

Karttimo gränsövergångsställe
Kajana flygplats

FI904000

Uleåborgs tull

Uleåborgs hamn
Nuottasaari
Oritkari
Brahestads hamn

FI904001

Uleåborg Flygtullen

 

FI939990

Kuusamo tull

Kurvinen gränsövergångsställe
Kuusamo flygplats

FI941000

Kemi tull

Ajos hamn

FI954001

Torneå tull

Röyttä hamn
Kemi-Torneå flygplats

FI961000

Rovaniemi tull

 

FI961001

Rovaniemi Flygtullen

 

FI989200

Salla tull

Onkamo gränsövergångsställe

FI993000

Muonio tull

Kittilä flygplats
Kolari

FI994400

Kivilompolo tull

Enontekiö flygplats

FI994900

Kilpisjärvi tull

 

FI998001

Raja-Jooseppi tull

Ivalo flygplats

FI998002

Näätämö tull

 

FI999500

Karigasniemi tull

 

FI999800

Utsjoki tull

 

FI999801

Polmak tull

 
     

Ålands tulldistrikt

   

FI221001

Mariehamn Västra hamnen Vikingterminalen

Mariehamns flygplats
Långnäs hamn

FI222700

Eckerö tull

 
TMD