Hoppa till innehåll

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

28.1.2011 9.48
Pressmeddelande

14/2011, HK/TRH

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av firmans egen begäran:

Datum

Företagets namn

FO-nummer

Hemkommun

Kundnr

20.1.11

Bang & Bonsomer Ab

1932182-4T0001

Helsinki

5349-6

14.1.11

Grafimpex Oy

0872083-8T0001

Helsinki

1386-2

13.1.11

NMC Termonova Oy

0114914-9T0001

Helsinki

3842-2

13.1.11

Keski-Suomen Puukympit Oy

0698057-2T0001

Vaajakoski

5290-2

12.1.11

LL Enterprise Oy

0980057-3T0001

Espoo

8943-3

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ned:

13.1.11

Containersteve Oy ab

2229124-0T0001

Helsinki

6365-1

12.1.11

MetsoFabriks Filtration Oy

2155328-8T0001

Tampere

6330-5

12.1.11

MetsoFabriks PMC Oy

2155325-3T0001

Tampere

6331-3

TMD