Hoppa till innehåll

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

29.12.2009 14.30
Pressmeddelande

206/2009, MJA/PR

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av firmans egen begäran:

Datum

Företagets namn

FO-nummer

Hemkommun

Kundnr

19.12.09

Inlook Group Oy

0199102-9T0001

Helsinki

1770-7

21.12.09

Lenerena Oy

2030945-1T0001

Kotka

4075-8

TMD