Hoppa till innehåll

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

27.11.2009 13.03
Pressmeddelande

179/2009, APS/MJA

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av firmans egen begäran:

Datum

Företagets namn

FO-nummer

Hemkommun

Kundnr

17.11.09

MAS Electronics Oy

1476667-2T0001

Kotka

9609-9

TMD