Hoppa till innehåll

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

15.10.2009 12.17
Pressmeddelande

156/2009, MJA/TRH

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av firmans egen begäran:

Datum

Företagets namn

FO-nummer

Hemkommun

Kundnr

25.9.09

Alderscan Oy

0954128-4T0001

Turku

6610-0

24.9.09

BFE Industries Oy

0922793-0T0001

Lahti

8961-5

1.10.09

Kemijoki Oy

0192171-7T0001

Rovaniemi

5130-0

1.10.09

Maxxium Finland Oy

0108876-1T0001

Vantaa

5380-1

1.10.09

Omya PCC (Finland) Oy

0206431-5T0001

Helsinki

4194-7

28.9.09

Oriola Oy

0112282-7T0002 och T0003

Espoo

2762-3 1933-1

5.10.09

South East Loading Oy

1079164-3T0001

Kotka

9594-3

30.9.09

Troms Kraft Marked As

1776871-0T0001

Norge

5169-8

Följande uppgifter har avförts på grund av fusion:

1.10.09

Kauko Group Oy

0109025-5T0001 och T0003

Tuusula

1059-5 0125-5

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ned:

17.9.09

Varenso Oy

0912553-9T0001

Varkaus

9258-5

TMD