Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut

4.1.2018 10.34
Pressmeddelande

Klassificering enligt kombinerade nomenklaturen

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut. En förteckning över dessa ändringar, uttalanden och beslut finns publicerad i kommissionens meddelande 2017/C 372/01, EUT C 372, 1.11.2017, s. 1–3. Dessa ändringar, uttalanden och beslut blir tillämpliga den dag då meddelandet publiceras och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar och uttalanden finns i bilagorna nedan. Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbsida.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder