Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)

11.6.2010 13.34
Pressmeddelande

99/2010, AH

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09, 167/010/09, 38/010/10, 49/010/10, 58/010/10, 59/010/10, 60/010/10 och 75/010/10görs följande ändringar.

Ändringarna gäller koder som ska anges i exportdeklarationer

Tillägg till särskild upplysning (KODFÖRTECKNING 0015), fält 44

Koderna tas i bruk den 21 juni 2010 och används när exportdeklarationen görs i Finland men exportören är etablerad i något annat EU-land (inte FI). 

FIXFD

Värdet på exportpartiet understiger 3000 €, hänförandet till exportförfarande sker i utförsellandet, art. 794 i TillK.

FIXFE

Exportpartiets värde överstiger 3000 €, exportpartiet avgår för export från Finland.  (Exportvaran har köpts från Finland)

FIXFF

Exportpartiets värde överstiger 3000 €, exportpartiet avgår för export från Finland (från ett konsignationslager). Exportpartiet sammanställs i Finland.

FIXFG

Värdet på exportpartiet överstiger 3000 €, hänförandet till exportförfarande sker i utförsellandet, exportpartiet har avgått från ett annat EU-land.  

FIXFH

Finskt FO-nummer (VAT-nummer).
Denna kod anges om EORI-numret är ett annat EU-lands (inte FI) EORI-nummer och exportören också har ett finskt FO-nummer (VAT)

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga

TMD