Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)

17.12.2009 13.10
Pressmeddelande

192/2009, RAS/MNy

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09 och 167/010/09, görs följande ändringar

Nationellt förfarande (kodförteckning 0027), andra delfältet 37

Den kodifierade version av tullfrihetsförordningen som träder i kraft den 1 januari 2010 (rådets förordning 1186/2009) medför följande ändringar i nationella förfarandekoder som ska anges i tulldeklarationer.

Ändringar i förklaringar

KOD

GAMMAL FÖRKLARING

NY FÖRKLARING

C01

Personlig egendom som införs av fysiska personer som flyttar sin normala bostad till gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 5 (TfriF 2, MomsL 94.1.12)

Personlig egendom som införs av fysiska personer som flyttar sin normala bostad till gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 5 (TfriF art. 3, MomsL 94.1.12)

3RL

Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som kommer att flytta sin stadigvarande boningsort till gemenskapen (TfriF 8, MomsL 94.1.12)

Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som kommer att flytta sin stadigvarande boningsort till gemenskapen (TfriF art. 9, MomsL 94.1.12)

3RM

Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som lämnar ett tredje land för yrkesmässiga plikter (TfriF 8, MomsL 94.1.12)

Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som lämnar ett tredje land för yrkesmässiga plikter (TfriF art. 10, MomsL 94.1.12)

C02

Varor importerade med anledning av giftermål (brudutstyrsel och bohag), med beaktande av begränsningarna i artikel 13 (TfriF 11 art. 1 punkten, MomsL 94.1.12)

Varor importerade med anledning av giftermål (brudutstyrsel och bohag), med beaktande av begränsningarna i artikel 13 (TfriF art. 12 1 punkten, MomsL 94.1.12)

C03

Varor importerade med anledning av giftermål (gåvor som vanligen ges vid et bröllop) (TfriF 11 art. 2 punkten, MomsL 94.1.12)

Varor importerade med anledning av giftermål (gåvor som vanligen ges vid et bröllop) (TfriF art. 12 2 punkten, MomsL 94.1.12)

C04

Personlig egendom som förvärvats genom arv, med beaktande av begränsningarna i artikel 17 (TfriF 16, MomsL 94.1.12)

Personlig egendom som förvärvats genom arv, med beaktande av begränsningarna i artikel 17 (TfriF art. 17, MomsL 94.1.12)

C06

Utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk (TfriF 25, MomsL 94.1.12)

Utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk (TfriF art. 21, MomsL 94.1.12)

C07

Försändelser av ringa värde, totaltvärde högst 150 euro (ej alkoholvaror, tobak, tobaksvaror, parfymer eller eau de toilette -varor) (TfriF art. 27)

Försändelser av ringa värde, totaltvärde högst 150 euro (ej alkoholvaror, tobak, tobaksvaror, parfymer eller eau de toilette -varor) (TfriF art. 23)

C08

Försändelser som skickas av en privatperson till en annan (värde högst 45 euro, mängdbegränsningarna enligt art. 31 i TfriF. I mervärdes- och accisbeskattningen tillämpas inga värde- och mängdbegränsningar för skatte- och accisfriheten, när gåvoförsändelsen innehåller cigaretter, cigariller, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker) (TfriF art. 29, MomsL 94.1.14, LPA 16 § 10 punkten)

Försändelser som skickas av en privatperson till en annan (värde högst 45 euro, mängdbegränsningarna enligt art. 27 i TfriF. I mervärdes- och accisbeskattningen tillämpas inga värde- och mängdbegränsningar för skatte- och accisfriheten, när gåvoförsändelsen innehåller cigaretter, cigariller, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker) (TfriF art. 25, MomsL 94.1.14, LPA 16 § 10 punkten)

3RA

Icke-kommersiella småförsändelser, värde högst 45 euro, mängdbegränsningarna enligt art. 31 TfriF och när innehållet överstiger 500 g kaffe eller 200 g kaffaextrakt, 100 g te eller 40 g teextrakt (TfriF 29, MomsL 1.1.2)

Icke-kommersiella småförsändelser, värde högst 45 euro, mängdbegränsningarna enligt art. 27 i TfriF och när innehållet överstiger 500 g kaffe eller 200 g kaffaextrakt, 100 g te eller 40 g teextrakt (TfriF art. 25, MomsL 1.1.2)

C09

Företags kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med överflyttning av verksamheten från ett tredjeland till gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 35 (TfriF 32, MomsL 1.1.2)

Företags kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med överflyttning av verksamheten från ett tredjeland till gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 35 (TfriF art. 28, MomsL 1.1.2)

C10

Produktions- och kapitalvaror som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideel verksamhet (TfriF 38, MomsL 1.1.2)

Produktions- och kapitalvaror som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideel verksamhet (TfriF art. 34, MomsL 1.1.2)

3RB

Produkter som framställs av gemenskapsjordbrukare på egendomar i tredje land (TfriF 39, MomsL 1.1.2)

Produkter som framställs av gemenskapsjordbrukare på egendomar i tredje land (TfriF art. 35, MomsL 1.1.2)

3RC

Utsäde o.dyl. som importeras av tredjelandsjordbrukare från gränsområden (TfriF 43, MomsL 1.1.2)

Utsäde o.dyl. som importeras av tredjelandsjordbrukare från gränsområden (TfriF art. 39, MomsL 1.1.2)

3RD

Tullfria varor som ingår i resenärers personliga bagage, värde högst 430 euro för resande i flyg- och sjötrafik, 300 euro för resande i annan trafik, med beaktande av begränsningarna i mervärdesskattelagen och i lagen om påförande av accis (TfriF art. 45, MomsL 95 - 95 e §, LPA 19 -19 c §)

Tullfria varor som ingår i resenärers personliga bagage, värde högst 430 euro för resande i flyg- och sjötrafik, 300 euro för resande i annan trafik, med beaktande av begränsningarna i mervärdesskattelagen och i lagen om påförande av accis (TfriF art. 41, MomsL 95 - 95 e §, LPA 19 -19 c §)

C11

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga I (TfriF 50, MomsL 1.1.2)

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga I (TfriF art. 42, MomsL 1.1.2)

C12

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga IIA (TfriF 51, MomsL 1.1.2)

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga IIA (TfriF art. 43, MomsL 1.1.2)

3RE

Samlarföremål och konstverk, bilaga IIB (TfriF 51, MomsL 94.12)

Samlarföremål och konstverk, bilaga IIB (TfriF art. 43, MomsL 94.12)

3RF

Vetenskapliga instrument och apparater (TfriF 52, MomsL 1.1.2)

Vetenskapliga instrument och apparater (TfriF art. 44, MomsL 1.1.2)

C13

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; Vetenskapliga instrument och apparater (reservdelar, komponenter och tillbehör) (TfriF 53, MomsL 1.1.2)

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; Vetenskapliga instrument och apparater (reservdelar, komponenter och tillbehör) (TfriF art. 45, MomsL 1.1.2)

C14

Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför gemenskapen  (TfriF 59a, MomsL 1.1.2)

Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför gemenskapen (TfriF art. 51, MomsL 1.1.2)

C15

Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning (TfriF 60, MomsL 1.1.2 )

Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning (TfriF art. 53, MomsL 1.1.2 )

3RG

Laboratoriedjur för forkningsändamål utan vederlag (TfriF 60, MomsL 94.15)

Laboratoriedjur för forkningsändamål utan vederlag (TfriF art. 53, MomsL 94.15)

3RI

Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag (TfriF 60, MomsL 94.15)

Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag (TfriF art. 53, MomsL 94.15)

C16

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung samt reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning (TfriF 61, MomsL 94.12)

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung samt reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning (TfriF art. 54, MomsL 94.12)

C17

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling (TfriF 63a, MomsL 1.1.2)

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling (TfriF art. 57, MomsL 1.1.2)

C18

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter, se villkor och tillstånd AAL 16 § 9k, AlkoholaccisL 8 § och AlkoholL 17 § (TfriF 63c, MomsL 94.1.12)

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter, se villkor och tillstånd AAL 16 § 9k, AlkoholaccisL 8 § och AlkoholL 17 § (TfriF art. 59, MomsL 94.1.12)

C19

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang (TfriF 64, MomsL 94.1.12)

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang (TfriF art. 60, MomsL 94.1.12)

C20

Alla slags varor till välgörande och filantropiska organisationer, med beaktande av begränsningarna i TfriF 66 (TfriF 65, MomsL 94.1.12)

Alla slags varor till välgörande och filantropiska organisationer, med beaktande av begränsningarna i TfriF 62 (TfriF art. 61, MomsL 94.1.12)

C21

Varor avsedda för blinda i bilaga III (TfriF 70, MomsL 1.1.2)

Varor avsedda för blinda i bilaga III (TfriF art. 66, MomsL 1.1.2)

C22

Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av blinda själva för eget bruk (TfriF 71 (1:a strecksatsen), MomsL 1.1.2)

Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av blinda själva för eget bruk (TfriF art. 67 1 a , MomsL 1.1.2)

C23

Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av vissa institutioner eller organisationer (TfriF 71 (2:a strecksatsen), MomsL 1.1.2)

Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av vissa institutioner eller organisationer (TfriF art. 67 1 b, MomsL 1.1.2)

C24

Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av handikappade själva för eget bruk (TfriF 72, MomsL 1.1.2)

Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av handikappade själva för eget bruk (TfriF art. 68 1 a, MomsL 1.1.2)

C25

Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av vissa institutioner eller organisationer (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av vissa institutioner eller organisationer (TfriF art. 68 1 b, MomsL 1.1.2)

C26

Varor som importerats till förmån för katastrofoffer (TfriF 79, MomsL 94.1.12)

Varor som importerats till förmån för katastrofoffer (TfriF art. 74, MomsL 94.1.12)

C27

Hederstecken och belöningar (TfriF 86, MomsL 94.1.12)

Hederstecken och belöningar (TfriF art. 81, MomsL 94.1.12)

C28

Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser, utom tobak och alkohol (TfriF 87, MomsL 94.1.12)

Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser, utom tobak och alkohol (TfriF art. 82, MomsL 94.1.12)

C29

Varor som skall användas av monarker och statsöverhuvuden (TfriF 90, MomsL 94.1.12)

Varor som skall användas av monarker och statsöverhuvuden (TfriF art. 85, MomsL 94.1.12)

C30

Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål (TfriF 91, MomsL 94.1.12)

Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål (TfriF art. 86, MomsL 94.1.12)

C31

Trycksaker och reklammaterial (TfriF 92, MomsL 94.1.12)

Trycksaker och reklammaterial (TfriF art. 87, MomsL 94.1.12)

C32

Produkter som används eller förbrukas vid handelsmässa eller liknande, utom alkohol, tobak eller bränslen (TfriF 95, MomsL 94.1.12)

Produkter som används eller förbrukas vid handelsmässa eller liknande, utom alkohol, tobak eller bränslen (TfriF art. 90, MomsL 94.1.12)

C33

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning (TfriF 100, MomsL 94.1.12, LPA, se bl.a. Lagen o m tobaksaccis 10 § 2 p., LPA 16 § 5a, AlkoholaccisL 8 §)

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning (TfriF art. 95, MomsL 94.1.12, LPA, se bl.a. Lagen o m tobaksaccis 10 § 2 p., LPA 16 § 5a, AlkoholaccisL 8 §)

C34

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter (TfriF 107, MomsL 94.1.12)

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter (TfriF art. 102, MomsL 94.1.12)

C35

Litteratur avsedd som turistinformation (TfriF 108, MomsL 94.1.12)

Litteratur avsedd som turistinformation (TfriF art. 103, MomsL 94.1.12)

C36

Diverse dokument och artiklar (TfriF 109, MomsL 1.1.2 )

Diverse dokument och artiklar (TfriF art. 104, MomsL 1.1.2 )

3RJ

Diverse dokument och artiklar utan vederlag till myndigheter och organisationer (TfriF 109, MomsL 94.1.16)

Diverse dokument och artiklar utan vederlag till myndigheter och organisationer (TfriF art. 104, MomsL 94.1.16)

C37

Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport (TfriF 110, MomsL 1.1.2)

Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport (TfriF art. 105, MomsL 1.1.2)

3RK

Material som används för skydd av varor under transport och som inte kan återanvändas, om vederlaget för materialet inkluderas i skattegrunden för de varor som transporteras (TfriF 110, MomsL 94.1.17)

Material som används för skydd av varor under transport och som inte kan återanvändas, om vederlaget för materialet inkluderas i skattegrunden för de varor som transporteras (TfriF art. 105, MomsL 94.1.17)

C38

Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport (TfriF 111, MomsL 94.1.12)

Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport (TfriF art. 106, MomsL 94.1.12)

C39

Driv- och smörjmedel i sedvanliga tankar i motorfordon, i privatbilar bränsle också i en behållare på 10 liter (TfriF 112, MomsL 94.1.12, LPA 16 § 3 p.)

Driv- och smörjmedel i sedvanliga tankar i motorfordon, i privatbilar bränsle också i en behållare på 10 liter (TfriF art. 107, MomsL 94.1.12, LPA 16 § 3 p.)

C40

Material för begravningsplatser och minnesmärken för krigsoffer (TfriF 117, MomsL 94.1.12)

Material för begravningsplatser och minnesmärken för krigsoffer (TfriF art. 112, MomsL 94.1.12)

C41

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar (TfriF 118, MomsL 94.1.12)

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar (TfriF art. 113, MomsL 94.1.12)

Ändringarna i lagstiftningen beskrivs närmare i Tullstyrelsen cirkulär 189/010/16.12.2009. Kodändringarna träder i kraft samtidigt som den kodifierade versionen av tullfrihetsförordningen, dvs. den 1 januari 2010.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga.

TMD