Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)

30.4.2010 8.48
Pressmeddelande

75/2010, JR/PL

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09, 167/010/09, 38/010/10, 49/010/10, 58/010/10, 59/010/10 och 60/010/10 görs följande ändring.

Ändringen gäller en kod som ska anges i exportdeklarationer.

Tillägg till särskild upplysning (kodförteckning 0015) FÄLT 44

Tas i bruk 3.5.2010

FIXEP

Export- och utfartstullkontoret är samma kontor. Användning av koden kräver tillstånd.

Med denna kod söks befrielse från inlämning av anmälan om ankomst till utförselstället. Mer detaljerade anvisningar ges i cirkulär 23/010/10.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga.

TMD