Hoppa till innehåll

Ändringar vid tullklareringen av varor som förs in från andra EU-länder till Åland från och med 1.1.2018

19.12.2017 13.48 | Publicerad på svenska 19.12.2017 kl. 14.05
Pressmeddelande

Detta meddelande gäller inte handeln mellan Åland och Fastlandsfinland. Ett separat meddelande publiceras om ändringar i deklareringen av förtullnings- och mervärdesskatteinformation i handeln mellan Fastlandsfinland och Åland.

Från och med 1.1.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten för uppbörd av mervärdesskatt vid import, då importören är införd i registret över momsskyldiga.

Skyldigheten att anmäla varorna och lämna en tulldeklaration till Tullen kvarstår. Observeras bör att en förtullning lämnas in till Tullen som tidigare.

Momsskyldiga deklarerar momsen till Skatteförvaltningen senast tolfte dagen i den andra månaden efter den månad då själva förtullningen har skett, ingen momsbetalning till Tullen sker.

Då det gäller EU-import är alla mervärdesskattepliktiga företag ”kreditkunder” hos Tullen p.g.a. att momsen erläggs till Skatteförvaltningen.

Förenklat förfarande vid import till Åland från EU-länder (Kundanvisning 66/2016) kan användas av alla momsregistrerade företag, detta utan särskilt tillstånd från Tullen.

Från och med 1.1.2018 får en enskild näringsidkare inte längre göra sin förtullning med personsignum, FO-nummer måste användas. Detta innebär att enskilda näringsidkare har samma alternativ som andra företagsformer vid förtullning dvs webbimport för företag, anlitande av speditör eller inlämnande av SAD-blankett till Tullen.

Specialförfaranden som tillfällig införsel och aktiv förädling kvarstår.

Dessa förändringar berör inte privatpersoner eller importörer som inte är införda i registret över mervärdesskyldiga. Import utförda av mervärdesskatteskyldiga då importen inte anknyter till importörens affärsverksamhet berörs inte heller. I dessa fall kvarstår  momsbetalningen till Tullen.

Även vid tredjelandsförtullningar sker momsbetalningen till Skatteförvaltningen, i övrigt inga förändringar från nuvarande system.

Mer information fås av Mariehamns Tull, tfn 0295 52333, e-post atp.webbimport(at)tulli.fi , eller av Tullens allmänna kundrådgivning, tfn 0295 5202. Följ också Tullens och Skatteförvaltningens webbplatser: www.tulli.fi och www.skatt.fi.

Kundmeddelande