Hoppa till innehåll

Påminnelse till transiteringskunder (NCTS och NCTS/TIR) om uppgifter som ska anges i elektronisk transiteringsdeklaration

30.9.2009 12.23
Pressmeddelande

154/2009, JR/Päivi Sinisalo

Genom Tullstyrelsens meddelande nr 94/010/09 föreskrevs att följande uppgifter ska anges i transiteringsdeklarationer:

- kod för föregående förfarande på varupostnivå. I transiteringsdeklarationen är det möjligt att ange högst 99 föregående förfaranden för en varupost. Tullens EDIFACT-meddelandebeskrivningar ändras i följande uppdatering av meddelandebeskrivningen till att motsvarar denna ändring. Ändringen träder i kraft genast när den publicerats.

- i TIR-deklarationen identifieringsuppgift om TIR-carnetinnehavare (t.ex. FIN/XX/XXXX.). Uppgiften anges i eget fält. Utöver denna uppgift ska också TIR-carnetinnehavarens EORI-nummer samt "R" i fältet Aktörens natur anges. Om TIR-carnetinnehavaren ännu inte har ett EORI-nummer, ska man i fältet Aktören natur ange "F" och TIR-carnetinnehavarens FO-nummer.

Mera information:
Södra tulldistriktet : Marjo Saastamoinen, tfn 02049 21314 / 04033 21314
Östra tulldistriktet: Marika Valtonen, tfn 02049 25041 / 04033 25041
Norra tulldistriktet: Topi Wirkkala, tfn 02049 28025 / 04033 28025
Västra tulldistriktet: Peter Dahlberg, tfn 02049 24044 / 04033 24044
Ålands tulldistrikt: Tapio Sivén, tfn 02049 26044 / 04033 26044

TMD