Hoppa till innehåll

Moldovasta peräisin olevien viinirypäleiden ja luumujen tariffikiintiöiden määrän korottaminen sekä uusi kiintiö kirsikoille

29.4.2020 11.53
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 988/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä Moldovan tasavallasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevista unionin tariffikiintiöistä (N:o 2020/557); julkaistu EUVL L 128/23.4.2020). Asetus tulee voimaan 26.4.2020 ja sitä sovelletaan 23.1.2020 alkaen.

Asetuksella korotetaan Moldovasta peräisin olevien syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden ja luumujen tariffikiintiöiden määrää ja otetaan käyttöön uusi tariffikiintiö tuoreille kirsikoille.

Uusi kiintiö 09.6806 kirsikoille on suljettu 7.5.2020 asti. Sulkemisjakson aikana tehdyt kiintiöpyynnöt osallistuvat ensimmäisenä sulkemisjakson päättymistä seuraavana työpäivänä tehtävään kiintiöiden jakoon. Kyseistä tariffikiintiötä ei sovelleta aikana, jona näiden tavaroiden tuonti Moldovasta tapahtuu nollatullilla ilman määrällisiä rajoituksia (23.1.–30.4.2020 ja 11.8.–31.12.2020).   

Asetuksen 988/2014 liite korvataan tämän asetuksen liitteellä. Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien mukaisessa järjestyksessä.

Lisätietoja:

tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet